วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554

อารมณ์ + ความรู้สึก
ฌ.ที่แห่งนี้....คือสถานที่ระบาย ความรู้สึกของ พ่อลูกหนึ่ง